Expansion till en ny marknad

0
1066

Innan du börjar gå in på en ny marknad med ditt företag bör du börja från början. Du måste ha en marknadsföringsplan. Detta är extremt nödvändigt för att expansionen ska bli lyckad. Oavsett om du planerar att sälja nya produkter/tjänster eller redan befintliga. Läs vidare för att få några tips på hur du ska tänka.

Lär dig om den nya marknaden

För att få en konkurrensfördel måste du som företagare lära dig om vad, var och hur den nya marknaden är och fungerar. Skaffa dig så relevanta insikter som möjligt för att komma in på den nya marknaden. Kunskap är allt.

Två typer av företagare

Det finns två olika typer av företagare som vill komma in på nya marknader. Dessa är (grovt generaliserat):

 

  • En företagare har en idé och vill sälja nya tjänster/produkter till nya marknader. För att lyckas med denna taktik måste du förstå den nya marknaden. Vilket värde den nya produkten levererar till marknaden. Denna företagare är mer aggressiv i sin natur.
  • Den andra typen gör det för att expandera. Att expandera till en annan marknad kan vara en kraftfull metod för att utveckla den nuvarande verksamheten. En ordnad process är ledordet för expansionen. Denna företagare är mer passiv.

Översätt marknadsföringsmaterial

Ett av de första praktiska stegen du bör göra är att översätta material. Främst då material för marknadsföring. Detta kan du med fördel göra redan innan du erbjuder din produkt eller tjänst på den nya marknaden. Låt folk veta att du är på gång att etablera verksamheten inom kort.

Ett lokalt språk – avgörande

Att ha sitt marknadsföringsmaterial på ett lokalt språk är i 99 % av fallen helt avgörande. Och med lokalt språk menas inte bara en snabb och enkel översättning. Med det menas ett lokalt språk som är helt anpassat efter språkbruk, traditioner, trender på marknaden.


Ta in expertis som kan göra översättningen åt dig. Auktoriserad översättare inom just din bransch eller ditt område. Det kan göra en stor skillnad om du kommer lyckas eller inte i slutändan.